Παρουσίαση

Το δικηγορικό γραφείο «ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» είναι Δικηγορική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα η οποία προσφέρει ένα ευρύ πεδίο νομικών υπηρεσιών, με ιδιαίτερη έμφαση στο εμπορικό/εταιρικό δίκαιο, στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις συγχωνεύσεις και εξαγορές, σε θέματα εταιρικής αναδιάρθρωσης, στο δίκαιο ανταγωνισμού, στο φορολογικό δίκαιο και σε θέματα επίλυσης διαφορών. Οι ιδρυτές εταίροι της εργάζονται μαζί από το 1991.

Συνεργάζεται με γραφεία στις άλλες πόλεις της Ελλάδας καθώς και με άλλους επαγγελματίες όπως ελεγκτές, λογιστές, χρηματιστηριακά και μεσιτικά γραφεία, συμβολαιογράφους και δικαστικούς επιμελητές. Είναι μέλος του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου, του Ελληνοβρετανικού Επιμελητηρίου, του Ελληνογαλλικού Επιμελητηρίου και του Ελληνο-ολλανδικού Συνδέσμου.

Η βάση της πελατείας αποτελείται κυρίως από πολυεθνικές επιχειρήσεις που προέρχονται από την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική και έχουν δραστηριότητες στην Ελλάδα και τον ευρύτερο βαλκανικό χώρο.

Το προσωπικό του γραφείου αποτελείται από δικηγόρους με σύγχρονες προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές που επικουρείται από αποτελεσματικό γραμματειακό και βοηθητικό προσωπικό υποστηριζόμενο από σύγχρονη μηχανοργάνωση.

Κύριος στόχος είναι η επιτυχής ανταπόκριση στις αυξημένες απαιτήσεις των πελατών διατηρώντας παράλληλα υψηλό βαθμό δυναμισμού, ευελιξίας και στενής προσωπικής επαφής με κάθε υπόθεση.

 
info@stplaw.com
Copyright 2006 - Stavropoulos & Partners Law Office